İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları süreçlerimizi iş önceliklerimizin ve hedeflerimizin odağında tutarak;

– İş Sağlığı ve Güvenliği ilke ve sorumlulukları dahilinde iş süreçlerini şekillendiren,
– Sürekli iyileşme ve gelişim için çalışanlarına nitelikli ve etkisi ölçülebilir eğitim ve gelişim fırsatları sunan,
– İç yeteneklerine odaklanarak çalışanlarının sırasıyla; potansiyellerini fark etmesi, geliştirmesi ve kullanabilmesi için eğitim ve gelişim ortamı yaratan,
– Çok kültürlülük ile yoğrulmuş farklılıkları bir fırsat olarak gören ve çeşitlilik ile beslenen bir çalışan profili barındıran,
– Ekip çalışmasını, takımdaşlık bilincini destekleyen,
– Öğrenmeye açık olma anlayışı ile şirket kültürüne yeni gelişmeleri entegre eden,
– Çalışanın iş-özel yaşam dengesini destekleyen,
– Bireysel, toplumsal ve çevresel sorunlara karşı sorumluluk bilinci yüksek bireyler ile toplumun refahına hizmet etmeyi amaçlayan

bir yaklaşım içinde olmayı ve uygulamalarımızı sürekli bu amaçlar doğrultusunda iyileştirmeyi hedefleriz.

Fritto ailesine katılmak isterseniz başvurularınızı info@fritto.co adresine gönderebilirsiniz.